Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Introductie

Opzet boek
Contact als kerntaak
Multidisciplinaire richtlijn
CASE-interview
Enkele getallen
Preventie als maatschappelijke taak
Maatregelen die impulsiviteit afremmen
Preventie als hulpverlenerstaak
Suïcide – nou en?
Resultaatgericht bij het minste signaal
De gedeelde werkelijkheid
Het belang van feitenkennis
Waarom enige moed vereist is

Hoofdstuk 2 Wat is suïcidaliteit?

Suïcidaliteit: de fuik
Problemen leiden niet tot suïcide
Signalen die kunnen wijzen op suïcidaliteit
Speculatief vermoeden
Vermijden of aankaarten
Moedig zijn: verantwoordelijkheid nemen

Hoofdstuk 3 Suïcidaliteit onderzoeken

Onderwerpen ter exploratie
Het actuele beeld: (on)veiligheid en haast
Niet bij actualiteit alleen
Een topografische benadering
Verlevendigen van het gesprek
Provoceren
Psychiatrie
Verstandelijke beperkingen
Eerdere pogingen
Moedig zijn: dóórvragen

Hoofdstuk 4 Pas op de plaats maken

Omvattend tegenwicht
Bewegingsruimte zoeken
Gespreksstof visualiseren
Visualiseren met een balans
Visualiseren met een rag-grafiek
Visualiseren met een fuik
Op afstand: rust en respect bij ambivalentie
Terloopse toepassingen
Moedig zijn: de hoop nabij komen

Hoofdstuk 5 Temperen van suïcidaliteit

Handelingsplan
Veiligheid in de tijd
Betrekkingsdiagnose
Voorbeelden van handelingen
Symbolische handelingen
Beschermende omgeving
Medicatie als interventie
Hoe verder bij het tweede contact
Moedig zijn: zorgzaam hulpverlenen

Hoofdstuk 6 Overleg en samenwerking

Overlegmomenten
Naasten, omstanders
Bereikbaarheid, continuïteit
Privacy
Instellingsbeleid
Supranet
Niet afschuiven, niet afwachten

Hoofdstuk 7 Na de dood: rouwen en leren

De professional in rouw
Rouwen met naasten
Feedback van naasten
Samenloop van omstandigheden: een reconstructie
Moedig zijn: de schuldvraag

 

 

google.png   twitter.png   facebook.png   linkedin.png

© Design, CMS Fly Webservices | Admin.