Risicoprofielen

In 2015 sterven in Nederland 1871 mensen door zelfdoding. Dat is 37% meer dan in 2007. En het is meer dan door verkeersongelukken en geweld samen (ca 600 + 200 per jaar; in 1979 3.500 + 200).

Ruim 400.000 mensen overweegt ieder jaar om een einde aan het leven te maken.

Verder zijn er minstens 144.000 mensen per jaar die een suïcidepoging doen. 19.000 mensen die pogingen gedaan hebben, werden medisch behandeld.

Ieder jaar sterven meer mensen door suïcide dan in 1953 door de watersnoodramp. Een deltaplan is nodig. 

De grafische weergave hiernaast is bedoeld om moed te verzamelen. Je kan met mensen over hun doodswens spreken en er op rekenen dat de meeste mensen overleven. Je kan daar ook zien dat alleen aandachtbesteden aan mensen die sterven door suïcide zoeken is naar een speld in een hooiberg. Verder maakt deze verdeling duidelijk waarom we met zijn alle niet makkelijk leren van suïcides: meestal gata het goed.

In figuur 1 en 2 zie je hoe het risico hoger of lager is ten opzichte van... Bijvoorbeeld de kans dat vrouwen overlijden door suïcide is in deze grafiek 100%. Je kunt dan zien dat dit risico voor mannen bijna 2 1/2 keer zo groot is. Een ander voorbeeld dat je af kunt lezen in deze grafiek: autochtonen is 100% en voor Marokkaanse mannen en vrouwen geld dat deze minder risico lopen om door suïcide te overlijden.

Hiernaast een aantal grafieken die inzicht geven in aantallen suïcides door de jaren heen en per leeftijd.

 

 

google.png   twitter.png   facebook.png   linkedin.png

© Design, CMS Fly Webservices | Admin.